မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 12/9/2012 မိူင်းႁဝ်းတႄႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း 21:19။ တီႈ San Francisco တႄႉ Apple ယင်းပႆႇလႆႈပိုတ်ႇတူဝ် iPhone မႂ်ႇ။ တေပိုတ်ႇၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းတီႈၶဝ် 10 a.m.

တေပိုတ်ႇတူဝ် iPhone ၼႆ ၸိုဝ်ႈမၼ်းတေပဵၼ်ၸိုဝ်ႈသင် တေပဵၼ် iPhone 5 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တၢင်ႇမဵဝ်း။ ထၢင်ႇလႅပ်ႈတေပဵၼ်ၸိုဝ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်ႇလိုဝ်းယူႇ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉပႂ်ႉမွင်းမၼ်းယူႇ။